කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 21.01.2021

අද දින උපන් දිනය සමරන  අනෝජා විරසිංහ, සමන්ති ලැනරෝල්, අසන්තිකා රණසිංහ, දිනූෂා කිලාඩි, චතුර ජයතිලක, මධුසංක සිරිවර්ධන, ශාන්ත කේ. හේරත්,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.01.2021

අද දින උපන් දිනය සමරන  නිමල් රංජිත්, ලලිත් රාජපක්ෂ, පියුමි තිවංකා පුරසිංහ, හෂිනි ගෝනගල, සමන්ත යහම්පත්, බියුලා ඩයස්,  දිනේෂ් නාකන්දල,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 19.01.2021

අද දින උපන් දිනය සමරන  බුද්ධි වික‍්‍රම, වෝල්ටර් ප‍්‍රනාන්දු, ගයාන් පෙරේරා, කණිෂ්ක මීගහමුල්ල, අරුණ සමන් කුමාර, ප‍්‍රියාන් අනුර ශ‍්‍රී, සෝමා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 17.01.2021

අද දින උපන් දිනය සමරන  භාචි සුසාන්, ශාරණ්‍ය ජයකොඩි, සුදත් මහදිවුල්වැව, ත‍්‍රිශූණ පෙරේරා, තිස්ස ලියනසූරිය, කමනී අමරසිංහ, ප‍්‍රියංකා අමරතුංග, පණ්ඩුක…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 16.01.2021

අද දින උපන් දිනය සමරන  පබෝදා සංදීපනී, චන්දන ලියන ගුණවර්ධන, සුජීව ගුණරත්න, හර්ෂණ නානයක්කාර, ප‍්‍රතිභා ප‍්‍රභා පෙරේරා, මොහාන් සමරනායක, තිඹිරියාගම…