ඉන්ධන මිල වැඩි වෙයි

Tuesday, 11 June 2019

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුව අද දිනයේදී ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට‍්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 03කින් ඉහල දමා තිබේ.

ඒ අනුව එම වර්ගයේ ඉන්ධන ලීටරයක නව මිල රුපියල් 138කි.

අනෙක් කිිසිදු ඉන්ධන මිල සංශෝ්ධනයක් සිදු කර නැත.

කෙසේ වෙතත් පසුගිය මාසයක කාලයේදී ලෝක වෙලදපලේ බොරතෙල් මිල ඩොලර් 10කින් පමණ අඩු වී තිබේ.