කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක් වේවා!!! 11.06.2019

Monday, 10 June 2019

අද දින උපන් දිනය සමරන මරියසෙල් ගුණතිලක, අජිත් මෙන්ඩිස්, සමන් රත්නායක, වාසනා බණ්ඩාර, විරාජිත් පතිරණ, හර්බට් රූපසිංහ ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට නිදහස් කලා සන්ධානයේ සහ  සුරත මාධ් ජාලයේ සුභ පැතුම්

කලාව, මාධ්‍ය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන්උපුටා ගන්නා  බවත්, එම නිසා එම ජායාරූපවලට අදාල එම හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ් ජාලය