කාර්යාංශය මැදිහත් වී සුරක්ෂා නිවාසවල රැදී සිටි කාන්තාවන් 858ක් දිවයිනට ගෙන්වා ගැනේ

Friday, 12 July 2019

උක්ත සදහන් මාතෘකාව යටතේ 2019.07.11 දින ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් මාධ්‍ය ආයතන වෙත ප්‍රවෘත්තියක් ලබාදුන් අතර, එහි සදහන් වූයේ විදේශ රටවල තානාපති කාර්යාල කම්කරු අංශ යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලබන සුරක්ෂා නිවාසවල රැදී සිටි කාන්තාවන් 858 දෙනෙකු 2019 ජූලි 11 දින දක්වා ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ මැදිහත්වීම මත දිවයිනට ගෙන්වාගෙන ඇති බවයි.

මෙම ප්‍රවෘත්තිය පළකිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රථමයෙන් ස්තූතිය පළකර සිටිමි.

නමුත් ඇතැම් මාධ්‍ය ආයතන මෙම ප්‍රවෘත්තියේ සදහන් කර ඇති පණිවුඩය නිවැරදිව අවබෝධ කර නොගැනීම හේතුවෙන් සුරක්ෂා නිවාසයේ රැදී සිටි කාන්තාවන් 858 දෙනෙකු 2019.07.11 දින දිවයිනට පැමිණ ඇති බව ප්‍රකාශ කරන ලදී.

එම ප්‍රවෘත්තිය, 2019 ජනවාරි 01 දින සිට 2019 ජූලි මස 11 දක්වා ගතවූ මාස 6ට අධික කාලය තුළ සුරක්ෂා නිවාසවල රැදී සිටිමෙන් පසු කාර්යාංශයේ මැදිහත්වීම මත දිවයිනට ගෙන්වාගත් ප්‍රමාණය ශ්‍රමිකයින් 858ක් ලෙස නිවැරදි විය යුතුය.

එබැවින් අප විසින් යොමුකර ඇති ප්‍රවෘත්තියෙහි අර්ථය ඉන් වෙනස් වන නිසා එය නිවැරදි කර නැවත ප්‍රචාරය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

විදේශ රටවල තානාපති කාර්යාල කම්කරු අංශ යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලබන සුරක්ෂා නිවාසවල රැදී සිටි කාන්තාවන් 858 දෙනෙකු 2019 ජනවාරි 01 දින සිට 2019 ජූලි 11 දින දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ මැදිහත්වීම මත දිවයිනට ගෙන්වාගෙන තිබේ.

ඉන් වැඩිම පිරිසක් දිවයිනට පැමිණ ඇත්තේ කුවේට් තානාපති කාර්යාලය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සුරක්ෂා නිවාසයෙන් වන අතර එම ප්‍රමාණය 588කි. එසේම සිය ගැටළු සදහා විසදුම් ලැබෙන තෙක් තවත් ශ්‍රමිකයින් 146 දෙනෙකු එහි රැදී සිටිති.

සෞදි අරාබියේ රියාද් තානාපති කාර්යාලයේ සුරක්ෂා නිවාසයේ රැදී සිටි ශ්‍රමිකයින් 18 දෙනෙකු දිවයිනට පැමිණ ඇති අතර, මේ වන විට තවත් 33 දෙනෙකු එහි රැදී සිටිති. ජෙඩාහි තානාපති කාර්යාලයේ සුරක්ෂා නිවාසයේ සිටි කාන්තාවන් 12ක් දිවයිනට පැමිණ ඇති අතර, මේ වන විට එහි කිසිදු ශ්‍රමිකයෙකු රැදී නොසිටී.

ඒ අනුව ලොව පුරා පිහිටි තානාපති කාර්යාල කම්කරු අංශ 12ක් යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලබන සුරක්ෂා නිවාසවල මේ වන විට රැදි සිටින ශ්‍රමිකයින් ප්‍රමාණය 263කි.