ගායන ශිල්පිනී ඉන්ද්‍රණි සේනාරත්න මහත්මිය දිවියෙන් සමුගනී.

Sunday, 23 June 2019

කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනී ඉන්ද්‍රණි සේනාරත්න මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත. මිය යන විට 83වන වියේ පසු වූ ඇය ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී සිසිර සේනාරත්න මහතාගේ දයාබර වන අතර අවසාන කටයුතු සදහා දේහය කොළඹ ජයරත්න මල් ශාලාවෙහි තැන්පත් කිරීමට නියමිතය.