ගුරු ගෙදර බලය පොහොට්ටුවට

Monday, 10 June 2019

සීමා සහිත අධ්‍යාපන සමූපකාර සකසුරුවම් හා ණය ගනුදෙනු සමිතිය හෙවත් ගුරු ගෙදර බලය පොදුජන පෙරමුණ දිනා ගත්තේය.

දස වසරක් පුරාවට ගුරු ගෙදර බලය හෙබ වූයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වන අතර මෙවර ජවිපෙට බලය හිමි වුයේ නැත. මේවට  ජවිපෙ ට එජාපයේ ද නොමද සහාය ලැබිණි.

එහෙත් 08 වෙනිදා පැවති නිලවරණයේ දී සමස්ත ආසන 370 අතරින් 191ක් පොදුජන පෙරමුණට හිමි වූ අතර එජාප සහයෝගය ද සමග ජවිපෙට ලබාගත හැකි වූයේ ආසන 171ක් පමණි. ස්වාධීන සභිකයන් 8 දෙනෙකු ද පත්විය.

මේ අනුව එහි 15 වන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ආසන 09ක් පොදුජන පෙරමුණට හිමි වන අතර ආසන 6ක් ජවිපෙ සහ ස්වාධීන පිරිසට ආසන 06ක් හිමි වනු ඇත.