ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා තරඟ ආරම්භ වේ

Friday, 25 October 2019

ඊයේ (24) ආරම්භ වූ 45 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා තරඟ අද (25) උදෑසන ආරම්භ විය.

කාන්තා රිටි පැනීමේ තරඟය අද උදෑසන ආරම්භ වූ අතර තරඟ ඉසව් 14ක් අද දිනයේදී පැවැත් වීමට නියමිතය. පිරිමි පාපන්දු අවසන් තරඟයද අද දිනයේදී පැවැත් වෙන අතර දකුණු පළාත සහ උතුරු පළාත එහිදී තරඟ වැදීමට නියමිතය.පවතින අයහපත් කාළගුණය හේතුවෙන් තරඟ කාලසටහන මදක් වෙනස් කර ඇති අතර ඇතැම් තරඟ රාත්‍රියේදීද පැවැත් වීමට සංවිධායකයින් තීරණය කර තිබේ.

A