ජාතික සමගිය නොමැති තැන මහජන ආරක්ෂාවක් නැහැ

Thursday, 16 May 2019

ජාතික සමගිය නොමැති තැන මහජන ආරක්ෂාවක් නොමැති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පැවසිය.

මේ රටේත් ත්‍රිවිධ හමුදාවට සහ පොලිසියට මේ රට තුල ජාතික සමගිය ඇති කල නොහැකි බවත් ජාතික සමගිය ඇති කල හැක්කේ දේශපාලන අධිකාරියට බවත්, පටු දේශපාලන වාසි නොතකා දේශපාලඥයන් රටේ ඇති වි තිබෙන ගැටළුවට විසදුම් ලබාදෙන්නේ නම් රට තුල ජාතික සමගිය ඇති කර රටේ මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කල හැකි බව අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසයි.

එමෙන්ම පාස්කු ඉරුදින ඇති වු බොම්බ ප්‍රහාරයෙන් දින ගණනාවකට පසු දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල ඇති වි තිබෙන ගැටුම්කාරි තත්ත්වය පිටුපස මහින්ද රාජපක්ෂවාදින් සිටින බවත්, රටේ ඇති වි තිබෙන අර්බුධකාරි තත්ත්වය දේශපාලන වාසියක් කර ගැනිමට ඇතැම් පිරිස් කටයුතු කරන බව අනුර කුමාර දිසානායක මහතා කියා සිටියි.