නාමල්ගේ පෙම්වතිය

Friday, 19 July 2019

නාමල්ගේ අනාගත මනාලිය ‘තිලක් වීරසිංහ’ නමැති හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ දියණියකි.

මෙම මංගල්‍යයට පාර කැපී ඇත්තේ’ දිගු කලක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ගිය ‘ප්‍රේම සම්බන්ධතාවක්’ මත වන අතර මංගල්‍යයට දින නියම වී ඇත්තේ මනාලිය සම්බන්දයෙන් රාජපක්ෂ පවුලේ ‘ප්‍රසාදය’ හිමිවීමත් සමග ය.

නාමල් පළමුවරට සිය ෆේස්බු ගිණුම හරහා සිය අනාගත මනාලියගේ ජායාරූපයක් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත.

ඒ අනුව ඔවුන්ගේ විවාහය ඉක්මනින් සිදු වබ බව කියවේ.