පහර කෑවේ මම. ඒත් ඕක පරණයි. පියුමි කතා කරයි

Thursday, 11 April 2019

බෙල්ල පාගාගෙන අතින් පයින් අමානුෂික ලෙස පහරදෙන වීඩියෝවේ සිටින්නේ තමන් බවත් එය පරණ සිදුවීමක් බවත් නිරූපණ ශිල්පිනී පියුමි හංසමාලි සඳහන් කර තිබේ.

සමාජ ජාලා ඔස්සේම ජනප්‍රිය වෙමින් මේ වන විට ජනප්‍රිය නිරුපන ශිල්පිනියක් වන පියුමි හංසමාලි අද රංගන ශිල්පිනියක් ලෙසද කටයුතු කරන්නීය.