පළාත් පාලන ආයතනවල ‘සභාපති තනතුරු 17ක්’ එජාපයට 

Tuesday, 2 June 2020
(අශන්ති වරුනසුරිය)
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අයත් පළාත් පාලන ආයතනවල සභාපති ධුර සහ උප සභාපති ධුර තනතුරු 17ක් එක්සත් ජාතික පෙරමුණට සම්බන්ධ වෙනත් පක්ෂවලට ලබාදී තිබුණු බවත් එම තනතුරු 17න් දැනට සිටින නියෝජිතයන් ඉවත් කර එම තනතුරු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේම සාමාජිකයන්ට ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බවත් එම පක්ෂයේ උප නායක, කොළඹ දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රවි කරුණානායක මහතා පවසයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පෙරමුණ සමඟ සම්බන්ධ වී සිටි දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නොමැති සන්ධානයක් සමඟ එක්වීම සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ තිබුණු අවබෝධතා ගිවිසුම් උල්ලංඝනය කර ඇති නිසා එම දේශපාලන පක්ෂවලට ලබාදී තිබුණු පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක තනතුරු යළි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබාගැනීමට තීරණය කළ බවද රවි කරුණානායක මහතා වැඩි දුරටත් පැවසිය.
මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය, ජාතික හෙළ උරුමය, සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයකට ලබාදී ඇති පළාත් පාලන ආයතනවල තනතුරු යළි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබාගන්නා බවත් මීට අදාළ ලිපි යැවීමට ක්‍රියාකරන බවත් රවි කරුණානායක මහතා කියයි
මෙම සියලුම තීරණවලට පසුගිය (29) සිකුරාදා පැවැති එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමේදී ඒකමතිකව අනුමැතිය ලැබුණු බවද කරුණානායක මහතා පැවසිය