ප්‍රභල අමාත්‍යංශ 18ක මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය වෙයි

Thursday, 14 November 2019

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරන ලද අමාත්‍යංශ 18කට වැඩි ප්‍රමාණයකට මේ වන විට චෝදනා එල්ල වී තිබේ. ප්‍රධාන පෙලේ අමාත්‍යංශ මෙන්ම ආයතන වල සිදුවීම් 200කට අසන්න ප්‍රමාණයක් වාර්තා වී ඇතැයි සදහන් වෙයි.

එහිදී ස්ථාන මාරු, පත්වීම් ලබා දීම, රජයේ දේපල අවභාවිතය, නිලධාරීන් දේශපාලන වැඩ වලට යොදවා ගැනීම්, රජයේ වාහන අවභාවිතය යන කරුණු මුල් කර ගනිමින් මෙලෙස මැතිවරණ නිරීක්ෂණ පැෆරල් සංවිධානයට පැමිණිලි ලැබී තිබේ.

මේ අතරින් වැඩිම චෝදනා එල්ලවී ඇති අමාත්‍යංශය වන්නේ සමාජ සුභ සාධන සහ ප්‍රථමික කටයුතු අමාත්‍යංශය බව පැෆරල් සංවිධානය සදහන් කරයි. මෙහිදී සිදුවී ඇත්තේ මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් පත් කිරීමෙන් පසුව ලිපි 800ක පමණ පත්වීම් ලිපි ලබා දීමය.

සමුර්ධි නිලධාරීන්ට ආපදා ණය ලබා දීම සිදු කර ඇත. සංවිධානයක් ලෙසින් ඔවුන්ට මේවා ගැන විමර්ශනය සිදු කළ නොහැකි නිසා මැතිවරණ කොමිෂමෙන් තොරතුරු ඉල්ලා ඇත. නමුත් කොමිෂමෙන් වාර්තා කිසිවක් ලැබී නැති බවද පැෆරල් සංවිධානය පවසයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහා කාර්යාල සේවකයින් 40ක් බදවා ගනිමින්ඔවුන්ට පත්වීම් ලිපි ලබා දී ඇත. විදුහල්පතිවරුන් ගේ පත්වීම් මෙන්ම ගුරුමාරු කිරීම ද මෙම චෝදනා යටතේ වෙති. ජලසම්පත් හා ජලාපවහන අමාත්‍යංශය ස්ථාන මාරු, සේවකයන් රාජකාරි වෙලාවේදී දේශපාලන වැඩ වලට යොදා ගැනීම, සේවා දිගුවක් මගින් ඉහළ තනතුරකට පත්වීම් ලබා දීම මේ අතර වේ.

දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මඟින් ඉදිකිරීම් අවසන් නොකළ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ විවුර්ත කිරීම, රැකියා ලබා දීම, මෙන්ම දීමනා දේශපාලන අර්ථයෙන් සිදු කිරීම වැනි චෝදනාද ලැබී ඇත.

උතුරු පළාත් සංවර්ධන හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශය පත්වීම් ලබා දීම,ජාතික රාජ්‍ය ඒකාබද්ද රාජ්‍ය භාෂා හා හිංදු අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් භාෂා පුහුණුකරු පත්වීම් ලබා දීම , නිවාස ඉදිකිරීම් ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නියෝගයකට අනුව රැකියා 2000 අධික පත්වීම් ලබා දීම, මෙන්ම අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති නිවාස 400 මුදලක් මැතිවරණ කටයුතු වලට යෙදවීම ගැනද පැෆරල් සංවිධානයට චෝදනා ගොණුවී ඇත.

තවද සෞක්‍ය අමාත්‍යංශය සහ ධිවර අමාත්‍යාංශයේ ස්ථාන මාරු පිළිබදව පැමිණිලි ලැබී ඇත.මැතිවරණයක් සමයේදී සැමදා කතා කරන මෙවන් දේ හරහා පසක් කරන්නේ මෙරට දේශපාලන සංස්කෘතිය තවමත් නිසි ගුණාත්මක භාවයෙන් පුනරුප්තපනය වී නොමැති බවය