බච්චන්ලාගේ මනුස්සකම

Sunday, 30 June 2019

අමිතාබ්ගේ නිවසේ අවුරුදු 40 ක් සේවය කළ සේවකයා ඊයේ අභාවප්‍රාප්ත විය. ඔහුගේ දේහය අවසාන චාරිත්‍ර සඳහා රැගෙන ගෙන යන්නේ, අමිතාබ් සහ ඔහුගේ පුත් අභිෂේක් විසිනි … අමිතා බච්චන් යනු ඉන්දීය සිනමාවේ පතාක යෝධයෙකි. සියඵම පුරවැසියන් ඔහුට සලකන්නේ ඉන්දියාවට ලද දායාදයක් ලෙසය. බිරිද ජයා බහදුරී, පුතා අභිෂේක් සමග බච්චන්  පවුලට ඉන්දියාව තුල ඇත්තේ මහත් ගෞරවයකි. කලගුණ දත් පවුලක් ලෙස තම සේවකයාගේ මරණය වෙනුවෙන් සිය  යුතුකම් ඉටු කරන්නට ගත් මෙම ක‍්‍රියාව සැමට ආදර්ශයක් බව පැවසිය යුතුය.  

http://bit.ly/2KNDqdH