මංතීරු නිතිය තදින්ම

Monday, 10 June 2019

මංතීරු නීතිය අද (10) සිට දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර පවසයි.

ඒ අනුව සියලුම වාහන වම් මංතීරුවේ ගමන් කළ යුතු අතර, වාහනයක් ඉස්සර කිරීමේදී හා දකුණට හැරවීමේ දී දකුණු මංතීරුවට වාහන ගත හැකි බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ පොලිස් අධිකාරීවරයා,

“හෙට සිට මංතීරු නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සඳහා රියදුරන්ට සූදානම් වීමට සති 02ක කාලයක් ලබාදුන්නා. එය අදින් අවසන් වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් නෛතික ප්‍රතිපාදන දෙකක් වලංගු වෙනවා. මෝටර් රථ ආඥාපනතේ 148 වගන්තියට අනුව සෑම වාහනයක්ම වමෙන් ගමන් කළ යුතු බව. වාහනය ඉස්සර කරනාවා නම් දකුණට හරවනවා නම් වමට ගන්න පුළුවන් බව සඳහන් වනවා.

දෙවන කරුණ වන්නේ බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරු නීතියයි. ගාලු පාරේ මොරටුවේ සිට කොළඹ දක්වාත්, බත්තරමුල්ල දියත උයන සිට මරදාන පාර ඔස්සේ පිටකොටුව දක්වා හෙට සිට එය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. මංතීරු නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමෙන් තදබදය අවම කිරීම හා අනතුරු අවම කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සඳහා සියලුදෙනාම සහාය දෙන්න කියා ඉල්ලනවා.” යනුවෙන් කියා සිටියා.