මගේ කට වහන්න හදනවා

Friday, 12 July 2019

තමාගේ අදහස් දැක්වීම් යටපත් කරමින් තමාව නිහඬ කිරිමට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කටයුතු කරමින් සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර අද (12දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළා.

“මගේ කටත් වහන්න හදනවා. එතුමාව ජනපති කරන්න මම වේදිකාවක් වේදිකාවක් ගානේ කථා කළා වගේම, එතුමා පරාජය කරන්නත් මම කටයුතු කරනවා” යැයි ඇය කියා සිටියා.

මෙහිදී පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් මතුකරමින් ඇය සඳහන් කළේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය විසින් තමන්ට ලබාදුන් සාකච්ඡාවක් ජනපතිවරයා මැදිහත්වීම මත අත්හිටුවීමට එම රූපවාහිනී සේවය කටයුතු කළ බවයි