මරණ දණ්ඩනය අහෝසි කිරීම පිළිබඳ යෝජනාවක්

Friday, 12 July 2019

මරණ දණ්ඩනය අහෝසි කිරීම පිළිබඳ යෝජනාවක් අද (12) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණි.

පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස එය ඉදිරිපත් කර තිබුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතා විසිනි.

මේ අතර කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරු 11.30 ට පමණ පක්ෂ නායක රැස්වීමක්ද කැඳවා තිබුණි