මුස්ලිම් මෙන්ම සිංහල ත්‍රස්තවාදයට ඉඩක් නොතබන්නැයි රෝසි ඉල්ලයි

Thursday, 16 May 2019

මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාදයකට මෙන්ම සිංහල ත්‍රස්තවාදයකට ද රට තුළ ඉඩක් ලබා නොදියයුතු බව කොළඹ නගරාධිපතිනී රෝසි සේනානායක මහත්මිය පවසයි.

සියලු මුස්ලිම් ජාතිකයින් ත්‍රස්තවාදීන් හෝ අන්තවාදීන් නොවන බව පැවසු ඇය අද වන විට විවිධ බලපෑම් තුළින් සිංහල ත්‍රස්තවාදීන් නැගිට සිටින බව ද සඳහන් කළාය.

සිංහල ත්‍රස්තවාදය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත්, ඒ වෙනුවෙන් නැගී සිටිය යුතු බව ද නගරාධිපතිනිය කියා සිටියේය. ජාතික ගීයේ අරුත අනුව කටයුතු කරනවා නම් ජීවිතයකට හානියක් කරන්නේ කෙසේ ද යනුවෙන් ද ඇය වැඩිදුරටත් ප්‍රශ්න කළාය.