ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් පාකිස්තානයේ සංචාරය නොකිරීමට තීරණය කරයි

Monday, 9 September 2019

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයින් බොහෝ දෙනෙක් ආරක්ෂක හේතූන් මත පාකිස්තානයේ සංචාරය නොකිරීමට තීරණය කර තිබේ.

2019 සැප්තැම්බර් 27 සිට 2019 ඔක්තෝබර් 09 දක්වා පාකිස්තානයේ සංචාරය කරන කණ්ඩායම එක්දින තරග 03 ක් සහ විස්සයි 20 තරග 03 ක් සඳහා ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා මූලික සංචිතයේ කොටසක් ලෙස තෝරාගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය රැස්වීමක් පවත්වන ලදී.

මෙම රැස්වීමේ අරමුණ එළඹෙන සංචාරයේදී ආරක්ෂක විධිවිධාන පිළිබඳව ක්‍රීඩකයින් දැනුවත් කිරීම සහ ඔවුන් එක්දින හා විස්සයි 20 තරගමාලා සඳහා සංචිත තෝරා ගැනීම සඳහා තේරීම් කමිටුව පෙනී සිටීමට පෙර ඔවුන් සහභාගී වීමට කැමතිද නැද්ද යන්න සොයා බැලීමයි.

a