ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන් ලෙස ජොන්ටී රෝඩ්ස් සහ බ්‍රෙට් ලී

Sunday, 13 October 2019

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය දකුණු අප්‍රිකානු හිටපු ක්‍රීඩක අති දක්ෂ පන්දු රකින්නෙකු වන ජොන්ටී රෝඩ්ස් පන්දු රැකීමේ පුහුණුකරු ලෙසත්, ඕස්ට්‍රේලියානු හිටපු ක්‍රීඩක බ්‍රෙට් ලී පන්දු යැවීමේ පුහුණුකරු ලෙසත් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙනවා.

ටෙස්ට් හා එක්දින ක්‍රිකට් යන අංශ දෙකේම හොඳම කණ්ඩායම බවට පත්වීමේ දැක්මක් ඇතිව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙම විශේෂඥයින්ව පුහුණු කරුවන් ලෙස බඳවා ගෙන ඔවුන්ගේ දැනුම අපගේ පුහුණුකරුවන් හා ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයින් සමඟ බෙදා ගෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තවත් ඉහළ තලයකට ගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙයි.

A