ශ්‍රී ලංකා පිල වාර්ෂික එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් ශ්‍රේණි ගත කිරීමෙන් පහළට

Friday, 3 May 2019

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ප්‍රකාශයට පත් කළ වාර්ෂික එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් ශ්‍රේණි ගත කිරීමේ 09වන ස්ථානයට පත්ව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව අභිභවා යමින් 08වන ස්ථානයට පැමිණ ඇත්තේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමයි.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හිමි ප්‍රසාද ලකුණු සංඛ්‍යාව 76ක්. නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ 01වන ස්ථානය එංගලන්තයට හිමිව තිබෙන අතර ඉන්දියාව 02වන ස්ථානයේ සිටියි.