සංගා MCC සභාපති පුටුවට

Thursday, 2 May 2019

ශ‍්‍රී ලංකාවේ සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුමාර් සංගක්කාර Marylebone ක‍්‍රිකට් සමාජයේ (MCC) බි‍්‍රතාන්‍ය ජාතිකයෙකු නොවන පළමු සභාපතිවරයා ලෙස වසරක කාලයකට නම් කර තිබේ.

ඔහුගේ ධුර කාලය ඔක්තෝබර් මස පළමු වැනිදායින් ආරම්භ වන අතර කුමාර් සංගක්කාරගේ නම Marylebone ක‍්‍රිකට් සමාජයේ සභාපති ධුරයට යෝජනා කර ඇත්තේ එහි වත්මන් සභාපතිවරයා විසිනි.