මහජන බැංකුව පෞද්ගලිකකරණය නොකරන බව මංගල කියයි

Wednesday, 26 June 2019

ගිණුම් හිමියන්ට කොටස් ප්‍රාග්ධනය ලබා දෙන බව කියමින් රජය,මහජන බැංකුව පෞද්ගලිකකරණය කිරීමට සැරසෙන බවට ජාතික පුවත්පත්වල පළ වූ වාර්තා මහජනතාව නොමග යවන, අසත්‍ය මෙන් ම ද්වේශසහගත ප්‍රවෘත්තියක් බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියි.

ප්‍රාග්ධන ඌනතාවක් ඇති බව හුවා දක්වමින් මහජන බැංකුවේ කොටස් විකුණා දැමීමට රජය උත්සහ දරන බවට ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂ සහ ඔවුන්ට සම්බන්ධ බැංකු වෘත්තීය සමිති ප්‍රධානීන් උපුටා දක්වමින් මාධ්‍යවල වාර්තා කර තිබිණි. එහෙත් මහජන බැංකුව පෞද්ගලිකකරණය සඳහා කිසිදු පියවරක් ගෙන නොමැති බව රජය අවධාරණය කරයි.

මෙම චෝදනාවට පදනම් වී ඇත්තේ මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද මහජන බැංකු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතයි. 1961 අංක 29 දරන මහජන
බැංකු පනත සංශෝධන කිරීම සඳහා මෙම කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිබිණි. මෙම සංශෝධනය මගින් සිදු කෙරෙනුයේ බැංකුවේ බලයලත් ප්‍රාග්ධනය වැඩි කිරීම සහ ණයකර නිකුත් කිරීම මගින් බැංකුවට යම් මුදලක් එක් රැස් කර ගැනීම සඳහා බැංකුවට ම
අවස්ථාව ලබා දෙමින් බැංකුව මූල්‍ය වශයෙන් තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීමයි. මෙම නව පනත සම්මත කළ පසු මහජන බැංකුව සතු කොටස් එහි සේවකයන්ට සහ තැන්පත්කරුවන් වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ. ඉන් පරිබාහිර කිසිවෙකුට එම කොටස්
නිකුත් කරන්නේ නැත.

මා විසින් 2019 අයවැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ දී ද මේ සම්බන්ධයෙන් මූලික අනාවරණයක් සිදු කරන ලදී. එම යෝජනාවට අනුව බැංකු මගින් කරනු ලබන මූල්‍ය සම්පාදනයෙන් ඔබ්බට ගිය ප‍්‍රාග්ධන වෙළඳපලක් සංවර්ධනය කිරීමේ දේශීය අවශ්‍යතාවයක් ජනිත කිරීමේ අරමුණ එළිදක්වන ලදී.