• හිස තෙල් ගෑමේ මංගල්‍යය බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරයේ දී

  • නිදහස් කලා සංවිධානයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සංවිධානය පිහිටුවීම

  • ඇමතිවරයා පොරොන්දු වූ 14% බද්ද අඩු කරලා නැහැ

  • me nonimena divi gamane – Tissa Dias

  • කලාකරුවෝ ආගමික නායකයින් හමුවට..

  • බදු බරට එරෙහිව කලාකරුවෝ…

  • ජන බලය සමග කලාකරුවෝ කොළඹට…