කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 07.12.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන දිනූෂ පියදාස, චූලා පද්මේන්ද්‍රන්, ඉමේෂි නිලක්ෂි, ඉන්දු පෙරේරා, අමිල ඉන්ද්‍රජිත්, ප්‍රේම්…

Sri Lanka’s Apparel Industry Triumphs Over 31 Awards at the 25th Presidential Export Awards

The apex body of the apparel sector, The Joint Apparel Association Forum (JAAF), applauds the unprecedented…

Continue Reading

හෙළPay වසර දෙකක් තුළ රුපියල් බිලියනයක ඩිජිටල් ගනුදෙනු පසු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමවේදය හෙළPay හරහා මේ වන විට ශ්‍රී ලාංකිකයින් සිදුකර…

Continue Reading

99x Achieves ISO 27001:2022 Certification, Reinforcing Commitment to Information Security

99x announces its successful achievement of the ISO 27001:2022 certification, a globally recognized standard for Information…

Continue Reading

In this Festive Season, Joyous Memories & Responsible Choices with Sampath Cards

As the festive season approaches, SampathCards has announced an array of exciting discounts and benefits, in…

Continue Reading

Nawaloka College of Higher Studies marks a decade of stability, promises future of excellence

Nawaloka College of Higher Studies (NCHS), a trailblazer in Sri Lanka’s education sector, proudly announces its…

Continue Reading

Option 01 | Recycling rags to riches; a waste collector speaks

Option 01 | Recycling rags to riches; a waste collector speaks Option 02 | From Overlooked…

Continue Reading

Today’s weather forecast

දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල ප.ව. 1.00 න් පමණ පසු තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. මධ්‍යම,…

Legacy in Colour: Sri Lanka’s Timeless Natural Dye Tradition

In Sri Lanka’s textile sector, a deep-rooted tradition in natural dyeing spans centuries and is intertwined…

Continue Reading

Gamer.LK’s Play Expo 2023 set to usher in a New Era of Digital Entertainment in Sri Lanka

Play Expo & Colombo Comic Expo, Sri Lanka’s largest games, technology & cosplay expo this weekend…

Continue Reading