නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයට ජාතික සම්මාන සහ ගෞරව නාම ලබා දීම, ලබා ගැනීම හෝ භාවිතා කිරීමට එරෙහිව නීතිමය පියවර – ජනාධිපති ලේකම්ගෙන් උපදෙස්.

නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයට ජාතික සම්මාන සහ ගෞරව නාම පුද්ගලයන් වෙත ලබාදීම, එසේ ගෞරව නාම ලබා ගැනීම…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 23.02.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල, නන්දන හේවාසිංහ, ප්‍රේමකුමාර් කරුණාරත්න, ප්‍රදීප් වීරසිංහ, ජයසේකර අපොන්සු,…

SLT-MOBITEL Champions 94th Battle of the Maroons as Platinum Sponsor

Reaffirming its commitment to elevating sports through the fusion of technology, SLT-MOBITEL, the National ICT Solutions…

Continue Reading

Airtel improves customer internet experiences with implementation of state-of-art Internet Caching Platform

Airtel Lanka users can expect a significantly smoother and faster mobile internet experience following the telco’s…

Continue Reading

Today’s weather forecast

අද කාලගුණය 2024.02.23 බස්නාහිර, දකුණු, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ සහ ඌව පළාත්වල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී…

Virtusa Acquires BRIGHT, Deepening ServiceNow and Splunk capabilities for Enterprises

Acquisition expands Virtusa’s offerings with solutions-based approach for customers Virtusa Corporation, a global provider of digital…

Continue Reading

Hayleys Plantations companies clinch top honours at CA Sri Lanka TAGSAwards 2023

Hayleys Plantations, a member of Sri Lanka’s most diversified conglomerate, the Hayleys Group, reaffirmed its position…

Continue Reading

ASPIRE සමඟ අත්වැල් බැඳගනිමින් තම දියණියගේ ජීවක සිහිනයට පණ දෙන දිරිය මව

එදානෙදා අපි මුහුණදෙන අභියෝග අපගේ සිහින යටපත් කරන මුත් අභියෝගයන්ට අභියෝගයක් වෙමින් මංජුලා රාමලිංගම්ගේ මහත්මිය සිය…

Continue Reading

HNB sets new standards in green banking with latest sustainability achievements

Sri Lanka’s leading private sector bank, HNB PLC, proudly announced its latest achievements in sustainability, underscoring…

Continue Reading

Samsung Electronics Continues Its Reign as Global TV Market Leader for 18 Consecutive Years

Samsung Electronics has once again demonstrated its dominance in the global TV market, marking an unprecedented…

Continue Reading