කලාකරුවන් සැමට සුබ උපන්දිනක් වේවා!!! 01.08.2018

Wednesday, 1 August 2018

අද දින උපන් දිනය සමරන බුද්ධික ජයරත්න, ස්වර්ණා මල්ලවආරච්චි, මංගලා කරුණාරත්න, සුමනා සපරමාදු,  ලියනගේ චන්ද්‍රපාල, අයි.එන්. හේවාවසම්, මහේෂ් විජේනායක, ධනුෂ්ක ප‍්‍රනාන්දු, අජිත් ජෝතිය කරසිංහ ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…