මෙරට තොරතුරු තාක්ෂණ ගුරුවරුන් පිරිසකට දකුණු කොරියාවේ අධ්‍යයන චාරිකාවක්

 දකුණු කොරියාවේ ගුවැන්ජු මෙට්ට්‍රොපොලිටන් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සහ මෙරට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අතර ඇති අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව තොරතුරු…

Continue Reading