කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම උදෙසා වැවිලි ක්ෂේත‍්‍රයේ දායකත්වය

අද වන විට කාන්තා සවිබල ගැන්වීම සහ කාන්තා ස්වාධීනත්වය වැනි තේමාවන් වැඩි වශයෙන් කතාබහට ලක්වඇත්තේ පශ්චාත්…

සිය සමාගමේ සේවාවන් හා වටිනාකම් ඉහළ දැමීමේ අරමුණින් එයාර්ටෙල් ලංකා සිදු කළ අයෝජනය 2021 NBEA සම්මාන උළෙලේදී ඇගයීමට ලක් වෙයි

ශ‍්‍රී ලංකා තාරුණ්‍යයේ වඩාත් ජනප‍්‍රියතම ජංගම විදුලි සංදේශ සේවා සැපයුම්කරුවා වන එයාර්ටෙල් ලංකා2021 ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා…