සිසු සිසුවියන්ගේ තාක්ෂණික හා අන්තර් පුද්ගල කුසලතාවන් සංවර්ධනය කිරීමට එයාර්ටෙල්, ගාල්ල තාක්ෂණික විද්‍යාලය සමඟඅත්වැල් බැඳ ගනී

ශ‍්‍රී ලංකාවේ තාරුණ්‍ය කේන්ද්‍ර කරගත් ජංගම විදුලි සංදේශ සේවා සැපයුම්කරුවා වනඑයාර්ටෙල් ලංකා තාක්ෂණික හා අන්තර් පුද්ගල…

SLT-MOBITEL mCash ඔස්සේ පහසුවෙන් ලීසිං වාරික ගෙවීමට පීපල්ස් ලිසිං ගණුදෙනුකරැවන්ට අවස්ථාවක්

SLT-MOBITEL විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමැතිය මත හඳුන්වා දුන් නව්‍ය ගෙවිම් සේවාවක් වන ජංගමමුදල් ගනුදෙනු…

Continue Reading

JAAF commends industry’s resilience as apparel export earnings rise 30% YoY in May

 Apparel generated US$ 446 Mn in May 2022, as compared with US$ 344 Mn in…

Continue Reading

HNB සර්ව ආගමික වතාවත් ඉටු කරමින් ආශීර්වාද ලබා ගනී

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රමුඛ පෙළේ පුද්ගලික බැංකුව වන හැටන් නැෂනල් බැංකුව වසර මැදපවත්වනු ලබන සිය සර්ව ආගමික…

Citizens Development Business Finance PLC presents ‘Glocalization of HRM Practices for Business Resilience’ at 06 th International CIPM Research Symposium 2022

Citizens Development Business Finance PLC (CDB) presented a paper at the ‘Case Study’session of the recently…

Continue Reading

Airtel Lanka to build new opportunities for students at College of Technology, Galle

Sri Lanka’s youth focused-telco, Airtel Lanka, recently partnered with the College of Technology, Galle(COT, Galle) to…

Continue Reading

Diversity and value addition: Malwatte Valley forges a path to maximizing Sri Lanka’s export potential

 Lucrative diversification into fruits, herbs and spices Manages Sri Lanka’s largest pepper cultivation, and first…

Continue Reading

HNB together with HNB Assurance launches StudyGuard Package to offer parents and schools convenient payment facilities

Sri Lanka’s leading private sector bank HNB PLC launched the holistic StudyGuard Financial andProtection Package to…

Continue Reading

SLT-MOBITEL දීපව්‍යාප්ත රුක්රෝපණ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් අනුරාධපුරයේදී සහ කොළඹදී

ජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම් සම්පාදක වන SLT-MOBITEL, තම පාරිසරිකසමාජ පාලන (Environmental Social Governance –…

Continue Reading

World’s No. 1 TV manufacturer Samsung introduces ‘Samsung Sahana’ Offering discounts of up to Rs.900, 000 as relief to grief-stricken locals

Samsung, Sri Lanka’s leading electronics brand, unveiled “Samsung Sahana” in order to provide relief toits consumers…

Continue Reading