නව ජනපති පාර්ලිමේන්තුව ආරක්‍ෂාවට කැපවූ ත්‍රිවිධ හමුදාවට සහ පොලසියට ස්තූතිය පල කරයි.

පසුගිය දිනවල පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්‍ෂක කටයුතු වල රාජකාරි ඉටුකල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීමට කැප වු ත්‍රිවිධ හමුදාව ඇතුළු…

රනිල් ජනපති සටනෙන් ජය ගනී.

අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කරගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති ඡන්දයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තේරී පත්වේ. ප්‍රකාශිත ඡන්ද ගණන…

Unleash a pro-level gaming experience with ViewSonic’s latest 240Hz Gaming Monitor

ViewSonic, a brand known for its outstanding visual solutions across the world, will be releasingits latest…

Continue Reading

Hayleys Aventura introduces Eco-One: newest weapon in plastic pollution battle

 Technology to shorten lifespan of plastics in landfills to years not decades Organic biodegradation enhanced…

Continue Reading

Pizza Hut SL launches the ‘Hut Cyclist’ initiative to strengthen delivery during crisis 

The nation’s most trusted and favoured international restaurant franchise Pizza Hut Sri Lanka, recently launched a…

Continue Reading

Elephant House delightfully sponsors the 143 rd “Battle of the Blues” encounter

Elephant House and Keells Krest will once again proudly support the world’s second longestuninterrupted school cricket…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සුදාරක ජයසේන, සුපුල් සස්මිත ජයසේකර, යමුනා වීරසේකර, ගාමිණී අපොන්සු, දිනේෂ් ද…