ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි ආහාර අර්බුදයට මුහුණ දීමට කලාපීය වැවිලි සමාගම් විශේෂ වැඩසටහනක් දියත් කරයි

ආහාර මිල ඉහළ යාමේ බලපෑම අවම කිරීම සඳහා සිය සේවකයින්ට විශේෂ සහායක්ලබා දෙන අතරම ආහාර සුරක්ෂිතතාව…

Continue Reading

Hayleys Fabric 2022 ජාත්‍යන්තර තත්ව සම්මාන උළෙලේ දී තිරසාරත්වය වෙනුවෙන් වූ සම්මානය දිනා ගනියි

Hayleys Fabric මෑතකදී ලන්ඩනයේ පැවති 2022 ජාත්‍යන්තර තත්ව සම්මාන ^IQA) උළෙලේදී තිරසාරත්වය වෙනුවෙන් වූ සම්මානයෙන් පිදුම්…

Continue Reading

Hayleys Fabric surpasses global giants to win new Sustainable Impact Award at International Quality Awards 2022- UK

Hayleys Fabric set a global benchmark in sustainability, bagging the coveted Sustainability ImpactAward at the recently…

Continue Reading

Supporting Effective Dispute Resolution project successfully completes phase 1 of implementing Active Citizens programme

SEDR is a four-year access to justice project implemented by the British Council and funded by…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 31.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන පුණ්‍යා හීන්දෙනිය, අනුරාධා උදයංගනී, චතූ රාජපක්ෂ, රන්දි ලීසා පෙරාස්, අනූෂා රණසිංහ,…