හේමාස් රෝහල් සමූහය සෞඛ්‍ය සේවාවේ සිය යුතුකම් ඉටුකරමින් සුවහසක් රෝගීන්ගේ බලාපොරොත්තු නංවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රෝහල් සේවාවක් මෙන්ම ඔස්ට්‍රෙිලියානුසුවසේවා කවුන්සලයේ ප්‍රමිතිකරණය ලබා ගත් මෙරට ප්‍රථමරෝහල වන හේමාස් රෝහල්…

HNB FINANCE hosts 12 th AGM through hybrid meeting

Sri Lanka’s leading integrated financial services provider HNB FINANCEPLC, successfully hosted its 12 th consecutive Annual…

Continue Reading

දෙවැනි පරපුරේ නායකයා ලෙස මීළඟ ජනාධිපතිවරණයට එනවා – උවිඳු විජේවීර

අවුරුදු 74 ක ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ජාතික වැඩ පිළිවෙලක් නැතුව ආපු ගමනක විශේෂයෙන්ම බඩගෝතරවාදී දෙශපාලනයක අපි ඇවිල්ලා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 01.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ස්වර්ණා මල්ලවආරච්චි, බුද්ධික ජයරත්න, මංගලා කරුණාරත්න, සමන්මලී නැලිගම, චන්ද්‍රපාල ලියනගේ ,…