මේ අවස්ථාවේදී අපනයන කරුවන් රටේ ජීවනාලියයි – ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයින් පවසයි.

අපි නන්දලාල් මහතා මහ බැංකු භාරගන්න මොහොතේදී ඔහුව දැක්කේ පාතාකයෝධයෙක් ලෙස වු අතර, රට බේරාගන්න පැමිණි මහා…

Continue Reading

Twinery, Innovations by MAS, Ranks No. 18 on Fast Company’s Fourth Annual List of the 100 Best Workplaces for Innovators Joining Microsoft, T-Mobile, Adobe, PayPal, and many others

Fast Company announced its fourth annual Best Workplaces forInnovators list, honouring organizations and businesses that demonstrate…

Continue Reading

Despite challenges, Sri Lanka’s positioning remains unmatched in high-end apparel manufacture

South Asian nation among handful that scores high in all key criteria – StretchlineGlobally successful manufacturing…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 03.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන නිනෝ අරලිය ජයකොඩි, මංජුල කෝනාර, මධුෂානි පෙරේරා, ජීවන්ති පෙරේරා, කලාම් රසුල්…