කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 05.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ආනන්ද පෙරේරා, චමිලා වික්‍රමසිංහ, නිශාන්ත සඳබරණ, ආනන්ද ගමගේ, නිරෝෂා අලහකෝන්, නිපුණි…

MAS Holdings enters new venture with BAM Knitting

MAS increases its investment in the supply chain and re-affirms confidence in Sri LankaMAS Holdings launched…

Continue Reading

හරිතවත් අනාගතයක් වෙනුවෙන් තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සහතික කිරීම උදෙසා South Asia Textiles උපරිමයෙන් කැපවෙයි

වර්තමාන ගෝලීය සංවර්ධනයේ ස්වභාවය අනුව අනාගත පරපුර සඳහා පරිසරයසුරකිමින් වත්මන් සංවර්ධනය පවත්වාගෙන යාම අභියෝගාත්මක බව පෙනීයයි.…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 04.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ආනන්ද වික්‍රමගේ, සංදිපා සෙව්මිණි, නෙල්කා අතුකෝරල, ලක්ෂමන් පුෂ්පකුමාර, ධනුෂ්ක ලක්මාල්,ජයන්ත කඵපහන,…