කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 17.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන මහේන්ද්‍ර පෙරේරා, නිම්මි හරස්ගම, ආනන්ද අබේනායක, තුෂාරි බණ්ඩාරනායක, ඩී.ටී. කුමාර, ජෝ ලිවේරා, කුමාර පෙරේරා, කල්ප සුරංග ඩයස්, ලක්ෂමන් වික්‍රමතිලක, මධුසංඛ ශ්‍රී මේඝ, දිනූක රංගන පෙරේරා,  ප්‍රගීත් අබේධීර, ජගත් ගාමිණී මාවතගම, පියතිස්ස අකුරම්බොඩ, ශාමලී අබේවික්‍රම, අරුණ කුමාර් කුලසිරි, නිහාල් රාජකරුණානායක, ගුණවතී ගුණවර්ධන, අනුර ගාමිණී කුමාරසිංහ, දිල්රාජ් ඕෂදී ද සිල්වා ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාලය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *