කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 11.09.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන අග්‍රා සජීවනී,  දොන් ගයි, ප්‍රසන්න චන්දන බණ්ඩාර, ශලනි ප්‍රනාන්දු, හසිත විජේවර්ධන, අනුර පතිරණ, රංජිත් අමරසිංහ මංචනායක, විමුක්ති රංජිත් බණ්ඩාර, විමල් ජයතිස්ස,

ලාල් පාගොඩආරච්චි, චන්දිමා ගමගේ, නලීන්ද්‍ර කුමාර් නෙඬ්සන්, මංජුල ලාල් ගුණවර්ධන ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාලය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *