කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 16.09.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ඉමල්කා තිලිණි, වසන්ත රෝහණ, උද්දික ප්‍රේමරත්න, රොෂානා ඔන්ඩච්චි, කුෂී පියුමි, ප්‍රදීප් පෙරේරා, රොෂාන් ප්‍රනාන්දු, ශ්‍රීලාල් වික්‍රමගේ, මනුබන්ධු විද්‍යාපති, ඉෂාන් එදිරිසිංහ, ශාන්තසිරි පතිරණ, දිල්හානි පෙරේරා, මාර්කස් ප්‍රනාන්දු, සුධර්මන් ද කොස්තා ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාලය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *