එයාර්ටෙල් ලංකා සිය පසුගෙවුම් බිල්පත් 50% කින් අඩු කරමින් නව පෙරළියක් ඇති කිරීමට සැරසෙයි

එයාර්ටෙල් ලංකා දිස්ත‍්‍රික්ක 24 ම ආවරණය කරමින් දිවයින පුරා සිය 4G ජාලය ව්‍යාප්ත කිරීමේ මෙහෙයුම්කටයුතු සම්පූර්ණ…

Continue Reading

Stretchline Holdings Selects Oracle Cloud Infrastructure to Keep Up with Seasonal Trends and Meet Growing Customer Demand

Global narrow fabric provider for leading intimates, swimwear, and activewear brands usesOracle Autonomous Database to boost…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 19.09.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන මොරින් චාරුණී, නිල්මිණි සිගේරා, උදේනි නදීකා, ආරියසිරි විතානගේ, තුෂාරි හේමමාලි, උපුල්…