ඔබේ ප්‍රියතම The Body Shop නිෂ්පාදන සියල්ල නැවතත් වෙළඳපොළේ

ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර බෙහෙවින් ජනප්‍රිය The Body Shop නිෂ්පාදන සියල්ල දැන් නැවතත්වෙළඳපොළට පැමිණ තිබේ. සම, හිසකෙස්…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 31.10.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන යමුනා විනෝදනී, නයෝමි තක්ෂිලා, සමන්ත හේරත්, රංජිත් ද අල්විස්, නන්දා රණතුංග, අශෝක…

99x 2022 LMD හි වඩාත්ම ගෞරවනීය සමාගම් 100 අතරට

සුප‍්‍රසිද්ධ LMD සඟරාව මඟින් සම්පාදනය කරන ශී‍්‍ර ලංකාවේ වඩාත් ගෞරවනීයසමාගම් (Most Respectable Entities in Sri Lanka)…

Continue Reading

Sri Lanka Insurance launches Motorplus Drive60, a comprehensive motor insurance package for senior citizens

Sri Lanka Insurance (SLIC), the Nation’s first choice for RiskProtection and Life Investment, recently launched a…

Continue Reading

Hirdaramani commits to science based targets initiative net zero standard

Hirdaramani Group announces its commitment to the Science BasedTargets Initiative (SBTi). With this announcement they officially…

Continue Reading

Hayleys Advantis opens Sri Lanka’s first cycle repair station and kicks off its inaugural
cycle parade

Hayleys Advantis, the transportation and logistics arm of the Hayleys Group, launched its inauguralcycle parade on the…

Continue Reading