මධුර විතානගේ කෝට්ටේ එෛතිහාසික ස්ථාන නිරික්‍ෂණයක..

කෝට්ටේ රාජධානියට අයත් පුරාවිද්‍යා වටිනාකම් ඇති එෛතිහාසික ස්ථාන නිරීක්ශන චාරිකාවක් කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ මධුර…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 03.11.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන කසුන් කල්හාර, සංජීවනී ඇඹුල්දෙණිය පද්මසිරි ගුණවර්ධන, බර්මින් ලයිලි ප්‍රනාන්දු, නවරත්න වන්නිආරච්චි,…

Statement by Business Chambers & Industry Associations on the extraordinary gazette notification 2303/24 act no. 10 of 1972

The Extraordinary Gazette Notification 2303/24 dated 20th October 2022amended the Licensing of Shipping Agents, Freight Forwarders,…

Continue Reading

Hayleys Fabric, CEA සහ මෙරට විශ්ව විද්‍යාල සමඟ අත්වැල් බැඳගනිමින් ජෛව විවිධත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ උත්සාහයන් ශක්තිමත් කරයි

ජෛව විවිධත්ව යළි ඇති කිරීම සහ පරිසර සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා වූ කැපවීමශක්තිමත් කරමින් හේලීස් සමූහයට අනුබද්ධිත…

HNB offers working capital loans for SMEs via ADB Emergency Response Scheme

Sri Lanka’s leading private sector bank HNB PLC was selected as a partner financial institution by…

Continue Reading