කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 13.11.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන මේධා ජයරත්න, ජී.ආර්.පෙරේරා, ගිරිරාජ් කෞශල්‍ය, පද්මසිරි කොඩිකාර, චන්දිමා ප්‍රේමරත්න, චන්ද්‍රකාන්ති ශිල්පාධිපති,…