කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 24.11.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ජය ශ්‍රී චන්ද්‍රජිත්, ජගත් ගලප්පත්ති, නිත්‍යාවානි කන්දසාමි, පැට්ටි්‍රක් රත්නායක, ආචාර්ය ප්‍රියංකා වීරසේකර,…

NIPPON PAINT KATUKURUNDA SPEED 2022

ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ ක්‍රීඩා පාලක මණ්ඩලය වන ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් (Sri Lanka Automobile Sports…

Continue Reading

Airtel continues investments with BOI to upgrade Sri Lankan telco infrastructure

The nation’s fastest growing telco, Airtel Sri Lanka, announced anotherlandmark agreement with the Board of Investment…

Continue Reading

TikTok හි හාස්‍ය මවන දක්ෂතා රැසකින් හෙබි නීතිඥවරිය

TikTok ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙක් අතර ජනප‍්‍රිය වී ඇත්තේ එය හාස්‍යයෙන් සහවිනෝදාස්වාදයෙන් නොඅඩු රසවත් වේදිකාවක් නිසාය.…

Continue Reading

Nature gives life to AkzoNobel’s Color of the Year 2023

AkzoNobel, a leading paints and coatings company and producer of Dulux paints in SriLanka, has revealed…

Continue Reading

Kingslake hosts manufacturing excellence seminar with Siemens Digital

Sri Lanka’s leading manufacturing solutions experts, recently hosted a seminar titled‘Achieving Sustainable Operational Excellence in Manufacturing’…

Continue Reading

NIPPON PAINT KATUKURUNDA SPEED 2022

Sri Lanka Automobile Sports (SLAS), the governing body for motorsports in Sri Lanka has once again…

Continue Reading