කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 25.11.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන කමල් දේශප්‍රිය, සේන සමරසිංහ, කමල් කුමාරසිංහ, ජීවනී පෙරේරා, සුදත් සමරසිංහ, ගයා…

SLT-MOBITEL වෙතින් සිම්පත් නැවත සක්‍රීය කරගන්නා පාරිභෝගිකයන්ට ආකර්ෂණීය ප්‍රතිලාභ

මාස 3 ක් පුරාවට ඕනෑම ජාලයකට අසීමිත ඇමතුම් සහ 30GB Anytime Data ජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේදන…

Continue Reading

Moose Clothing Partners with Sri Lanka Cricket for Afghanistan’s tour of Sri Lanka 2022

As an ardent supporter of the game of cricket, Moose Clothing Company, Sri Lanka’s youthfuland trendy…

Continue Reading