විහාරාධිපති හිමිට ලක්ෂ 470ක මුදලක් වංචා කළ කාන්තාව අත්අඩංගුවට…

ඉන්ධන පිරවුම්හලක් දෙන බව සඳහන් කරමින් රුපියල් ලක්ෂ 470ක මුදලක් විහාරාධිපති හිමිනමකට වංචා කළ කාන්තාවක් අපරාධ…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 27.11.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන වීණා ජයකොඩි, ඉසුරු ජයරත්න, ජයන්ත අරවින්ද, කුසල් සමරවික්‍රම, ප්‍රියංගනී කැකුඵවලගේ, චරිත්…