සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම නැවතුනහොත් එහි සම්පූර්ණ වගකීම විපක්ෂනායකවරයා භාර ගත යුතුයි.

(ඔමාලි සේනානායක) රට යථා තත්වයට පැමිණ සංචාරකයින් පැමිණෙන මොහොතක උද්ඝෝෂණ පෙළපාලි සූදානම් කර සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම අඩපණ…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 29.11.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සුනේත්‍රා කුමාරි, විදුෂි උත්තරා, සරත් ධර්මසිරි, උදිත් අබේරත්න, රුවන් පෙරේරා, ප්‍රාන්…

Iconic Galaxy Starts Handover of Apartments to Clients

Iconic Galaxy recently started handing over their luxury apartments to customers following the projectcompletion in October…

Continue Reading

පාඩු පිට පාඩු ලැබූ ලේක්හවුසිය ලාභ ලබයි…

සීමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම පාඩු පිට පාඩු ලබන බවට චෝදනා එල්ල වුව ද එහි වර්තමාන…

Dankotuwa Group Continues Commendable Performance

Dankotuwa Porcelain PLC globally renowned for its luxuriousand elegant porcelain tableware, and manufacturer of superior quality…

Continue Reading

සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම නැවතුනහොත් එහි සම්පූර්ණ වගකීම විපක්ෂනායකවරයා භාර ගත යුතුයි – ඩයනා ගමගේ

රට යථා තත්වයට පැමිණ සංචාරකයින් පැමිණෙන මොහොතක උද්ඝෝෂණ පෙළපාලි සූදානම් කර සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම අඩපණ වුවහොත් එහි…