කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 02.12.2022

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 03.12.2022 අද දින උපන් දිනය සමරන සුදත්ත තිලක්සිරි, සේන ගුණවර්ධන,…

CDB, ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණින් තවත් පාසල් ද්විත්වයකට සුහුරු පරිගණක විද්‍යාගාර පිරිනැමේ

සිටිසන්ස් ඩිවලොප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (CDB) සමාගමේ සුහුරු පරිගණකවිද්‍යාගාර ව්‍යාපෘතියේ නවතම අදියර යටතේ, එම සමාගමේ 25…

Give Your Living Room an Ultra-Premium Makeover with Samsung Neo QLED 8K TV

Our home is an extension of our personality and hence people like to make an extra…

Continue Reading

Colombo has a 15-hour water cut today

The National Water Supply and Drainage Board says that the water supply to Colombo 11,12,13,14,15 areas…

Continue Reading

Eskimo Fashion Knitwear celebrates extraordinary 40-year journey brimming with confidence for the future

Eskimo Fashion Knitwear (Private) Limited marked its milestone 40 th anniversary recently, celebrating anongoing journey of…

Continue Reading

CDB donates two more Smart Computer Labs to deserving schools in a bid to improve Digital literacy

Continuing the purpose of empowering aspirations, Citizens Development Business FinancePLC (CDB) enhanced its Smart Computer Lab…

Continue Reading

JAAF pledges support to policy reforms requested by SLAEA

● Upholds five key policy reforms proposed by SLAEA as a sustainable path to achieving2025 USD…

Continue Reading

MAS Fabric Park සිය 16 වැනි සංවත්සරයට සමගාමීව තිරසාරභාවය, නවෝත්පාදන සහ සදාචාරාත්මක නිෂ්පාදන ප‍්‍රමිතීන් නැවතත් සනිටුහන් කරයි

ශ‍්‍රී ලංකාවේ පළමු, දෙවන සහ එකම පුද්ගලික හිමිකාරිත්වය ඇති තුල්හිරිය සහගිරිඋල්ල ඇඟලූම් නිදහස් වෙළඳ කලාපවල හිමිකාරිත්වය…

Continue Reading

Healthguard Distribution partners Population Services Lanka; fortifies islandwide distribution of its wellness products

Healthguard Distribution – the fully-fledged pharmacy distribution arm of Sunshine Healthcare,recently partnered with Population Services Lanka…

Continue Reading