වසර හතළිහකට අධික කාලයක් ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් බුත්ගමුව ප්‍රදේශයේ ජනතාවට මධුර විතානගේගෙන්  නිවාස…..

රාජගිරිය බුත්ගමුව ප්‍රදේශයේ ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත්වන නිවාස හතළිස් එකක් සඳහා මට්ටක්කුලිය හේනමුල්ල  ප්‍රදේශයෙ නිවාස සංකීර්ණයෙන් නිවාස…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 07.12.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන දිනූෂ පියදාස, චූලා පද්මේන්ද්‍රන්, ඉමේෂි නිලක්ෂි, ඉන්දු පෙරේරා, අමිල ඉන්ද්‍රජිත්, ප්‍රේම්…