කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 08.12.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන දමයන්ති ජයසූරිය, සංගීත් විජේසූරිය, නිරෝෂන් ඉලේපෙරුම, කේ.ඩී. සිරිපාල, චත්‍ර සේරසිංහ,වරුණි සමරසිංහ…

Hayleys Group companies honoured for export innovations and nation-mindedness

 Wins 20 prestigious accolades at National Chamber of Exports Annual Awards 2022 Ranked No.1 Corporate…

Continue Reading

பசறை,லுனுகலை பகுதிகளில் பலத்த காற்று காரணமாக பொதுமக்கள் மக்கள் பாதிப்பு!

இவர்களுக்கான உடனடி மாற்று நடவடிக்கைகள் குறித்து செந்தில் தொண்டமான் மாவட்ட அதிபருக்கு பணிப்ப்புரை பசறை, லுணுகலை உட்பட்ட தோட்டப் பகுதிகளில் நேற்று…

Creator of PUBG MOBILE ‘Tencent’
Extends its Partnership with Gamer.LK

Gamer.LK in partnership with Tencent to host PUBG Mobile NationalChampionship with a prize pool of LKR…

Continue Reading

SLT-MOBITEL’s mCash partners with ComBank & Visa to offer attractive rewards for LANKAQR merchants

Continuing its efforts to drive digital inclusion and provide access to cutting-edge mobilefinancial solutions, SLT-MOBITEL’s mCash…

Continue Reading