කිතුලට පණ දෙන මධ්‍යම පළාත

කිතුල් කර්මාන්තයට පණ පොවමින්, මධ්‍යම පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ කිතුල් ආශ්‍රිත අගය…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 25.12.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන හේමසිරි ලියනගේ, වින්ද්‍යා හේමාලි, තුෂාරා ජීවන්ති, ආචාර්ය රවි බන්දු විද්‍යාපති, ලලිත්…

Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Tourism and Lands discuss revival of tourism promotion in the current economic context

Minister of Foreign Affairs Ali Sabry, in a meeting held at the Ministry of Foreign Affairs…

Continue Reading

කාන්තාව වෙනුවෙන් සමථ මණ්ඩලය

යම් ප්‍රජාවක් තුළ ජීවත්වන පාර්ශ්වයන් දෙකක් අතර ඇතිවන සුළු ආරවුල් එම ප්‍රජාව තුළම ජීවත්වෙන උගත්,බුද්ධිමත්, අපක්ෂපාතී,…

SLT-MOBITEL’s promotional offers for Kaspersky, Smart Home products and Power Backups to make the season brighter and safer

SLT-MOBITEL, the National ICT Solutions Provider, understanding the importance of protecting familiesand personal data, and assuring…

Continue Reading