කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 07.01.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන රවින්ද්‍ර මාපිටිගම, කාංචනා ඛාන්, නිමාශා සෙව්වන්දි වැන්ඩොට්,චමින්ද බටුකොටුව, අජිත් ප්‍රසන්න ජයවර්ධන,…