කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 15.01.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන සම්පත් ජයවීර, මානෙල් ප්‍රනාන්දු, දමයන්ත කුරුප්පු, ලකී ලියනගේ, අජිත් දර්ශන ජයවීර, ඉන්දික අප්පුරාල, ශ්‍රීපාලි හෙට්ටිආරච්චි, අනුර දහනායක, කුසුම්සිරි විජයවර්ධන, චාන් වික්‍රමසිංහ, භානුක විදානගමගේ, නිලන්ත රණසිංහ, රූපා පතිරණ, අනුලා විජේරත්න මැණිකේ, සෝමා උඩබාගේ,  ශිෂාරා රාජපක්‍ෂ, අජිත් කුමාර, මානි ප්‍රනාන්දු, පුෂ්පා මීවැල්ල, චන්ද්‍රිකා කුමුදුනී ප්‍රනාන්දු, මහේෂ් රූපසිංහ, වසන්ති පෙරේරා ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාලය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *